Gespecialiseerd in software testen
 

Alex Poot

Alex is een enthousiaste, gedreven en ervaren Testmanager & Testcoördinator met veel kennis van de publieke sector en de gedreven kracht achter Alex Testing.

Enkele kernwaarden zijn degelijkheid, onafhankelijke oordeelsvorming en veel optimisme. Alex stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zijn werk en helpt anderen ook om die kwaliteit te kunnen realiseren. Alex denkt altijd in oplossingen en durft dan ook vaak out of the box te denken. Nieuwe projecten en complexe softwarepakketten oppakken is voor Alex geen probleem. Hij vertrouwt op zijn ervaring en gedegen kennis. Door zijn leergierigheid krijgt hij snel inzicht in systemen en processen en beschikt hij over een sterk analytisch denkvermogen. Zo kijkt hij met een frisse blik naar huidige situatie en draagt hij graag bij aan nieuwe ontwikkelingen. Alex werkt uitstekend in teamverband en kan met alle disciplines goed schakelen.


Alex zijn vorige opdrachten bestonden voornamelijk uit het opstellen van testplannen, test-strategieën en testaanpak ontwikkelen. Het juist implementeren en begeleiden van de gekozen testaanpak binnen een
organisatie is waar Alex enthousiast van word. Het begeleiden van diverse testtrajecten zoals de FAT/GAT of ketentesten is aan hem besteed. Met of zonder testkennis is het zijn taak om de medewerkers zo goed
mogelijk te coachen naar het gewenste (test)resultaat.


Een van Alex laatste projecten is dan ook met succes afgerond, je leest het hier: CTAC en de provincie


Status: Ingezet (31-12-2024) open voor aanbiedingen.

Werkgebied: Heel Nederland (deels remote)


Vorige opdrachten:


Functie: Testmanager
Opdrachtgever: Uitkeringsdienst UWV
Periode: Oktober 2022 - Februari 2023

Opdracht: De hoofdtaak bestond uit een grondige analyse maken voor toekomstige testautomatisering en daarbij een beslisdocument opstellen om zo een advies uit te kunnen brengen. Het organiseren van workshops/trainingen voor de testers om de kennis te vergroten op het gebied van o.a. Robotframework en testtooling. De nieuwe test automatiseringstool moest volledig geïntrigeerd worden in de CI/CD pipeline omgeving van 6 agile teams. Daarnaast het begeleiden en coachen van junior testers was onderdeel van de opdracht.

Expertise: Implementatie “testtool”, rapportage, sturing Agile teams, testautomation, CI/CD pijpline, coaching, Agile, DevOps, Jira, MS 365,


Functie: Testmanager
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Periode: Maart 2022 - September 2022

Opdracht: Als testmanager was hij verantwoordelijk voor een versnelde implementatie van ‘SuccessFactors’ - binnen het HRM SAP landschap. Ook was hij verantwoordelijk voor het coördineren van het project ‘Digitaal Samenwerken’. Hierin stond de uitrol van Microsoft 365 centraal. Voor beide trajecten heeft hij testplannen geschreven zoals het MTP, PRA, DTP, testplanning, testscenario’s en testscripts. Ook had hij een testbasis gemaakt met de test automatiseringstool Qualibrate. Tijdens het testtraject heeft hij ook een fit-gap analyse opgeleverd voor de raad van bestuur om tussentijds het project grondig te kunnen evalueren.

Expertise: Implementeren “SuccesFactors”, gedetaileerde testplannen schrijven, begeleiden van 2 testtrajecten, Fit-Gap analyse schrijven, Qualibrate opzetten (test automatiseringstool), Agile, SCRUM, SAP, MS 365, Jira (beheerder)


Functie: Testcoördinator
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (RCE)
Periode: Februari 2021 - Februari 2022

Opdracht: Binnen het OCW werd de nieuwe software ‘Proza’ geïntroduceerd. Deze werd ontwikkeld door een nieuw scrum team binnen het RCE. Mijn hoofdtaak was het introduceren van een volledig testplan en aanpak om zo testsvolwassenheid aan te brengen binnen de RCE. Verder moest Alex een nieuwe ‘Way of Working’ opleveren voor het team. Verder had hij toezicht op alle testactiviteiten. Alex heeft het team kennis laten maken met o.a. het TMap faseringsmodel en heeft testrichtlijnen opgesteld. Verder was hij eindverantwoordelijk voor alle testscripts en testen binnen de sprints en alle bijbehorende testdocumentatie. Naast deze werkzaamheden heeft hij een nieuwe testtool geïntroduceerd die is aanbesteed door het RCE.

Expertise: Medewerkers coachen, testdocumentatie opstellen, testen monitoren/testproces bewaken, TMap faseringsmodel geïntroduceerd, nieuwe testtool aanbesteed. Agile, SCRUM, Jira, MS365, Testmonitor, Proza, Excel.


Functie: Testcoördinator
Opdrachtgever: Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Periode: Juni 2020 - Januari 2021

Opdracht: Gestart als test coördinator in het project Fin+ bij het SVB. Daar was hij begonnen met de begeleiding van de FAT en aansluitend de GAT. Tijdens deze testtrajecten, was hij eindverantwoordelijk voor alle testactiviteiten die o.a. bestonden uit het schrijven van de test aanpak, planning, monitoring en naleving van bevindingen en de rapportage ervan. Na de testfases heeft hij ketentesten begeleid en ondersteunt. Een dagelijkse taak was het monitoren, begeleiden en rapporteren aan het projectteam en stuurgroep. Verder was hij plaatsvervanger voor de testmanager waarvoor hij diverse testactiviteiten heeft waargenomen.

Expertise: Begeleiden FAT/GAT test trajecten, bewaken testproces, schrijven testdocumentatie, ketentesten begeleiden, rapportage schrijven, Agile, SCRUM, Jira (beheerder), Excel, MS365.


Functie: Test analist
Opdrachtgever: Uitkeringsdienst UWV
Periode: Februari 2020 - Mei 2020

Opdracht: In zijn huidige testopdracht werd hij gevraagd om een nieuw Agile team op te starten voor het project KUS (Kopie database uitkeren) bij het UWV. In dit team was hij zelfstandig verantwoordelijk voor alle testwerkzaamheden. Waaronder het maken van nieuwe testscripts, testrapportages en het uitvoeren van testen. Zo heeft hij ervoor gezorgd dat er een goede testbasis beschikbaar was. Daarnaast had hij een begin gemaakt met testautomatisering in SoapUI voor de database met PL/SQL. Nadat er een solide testbasis lag, heeft hij twee vaste UWV-testers gecoacht en ingewerkt zodat zij de (test)werkzaamheden konden overnemen.

Expertise: Team coachen test activiteiten, schrijven testscripts, schrijven testrapportages, test automatisering opgestart (SoapUI), inwerken medewerkers, AgiFall, MySQL, Oracle, SoapUI, Excel, Jira, MS365, interne
bedrijfssystemen.


Functie: Test analist
Opdrachtgever: Uitkeringsdienst UWV
Periode: November 2019 - Maart 2020

Opdracht: Voor de afdeling PDI van het UWV was hij als testanalist ingezet. Hier opereerde Alex zelfstandig en had de volledige verantwoordelijkheid over het gehele testproces. Een van de taken was het schrijven van testrapportage ‘s voor de nieuwe functionaliteiten. Verder had Alex een volledige testanalyse gemaakt over de verouderde regressiescripts en zodanig gemoderniseerd. Naast het testen was hij verantwoordelijk voor alle testdocumentatie en gaf hij feedback over de nieuwe software. Na een volledige regressietest over de gehele applicatie is de implementatie foutloos verlopen.

Expertise: Regressie testen, testscripts moderniseren, schrijven testrapportages, testen van nieuwe software, Excel, Jira, MS365, interne bedrijfssystemen.


Functie: Test analist
Opdrachtgever: Uitkeringsdienst UWV
Periode: September 2018 - November 2019

Opdracht: Binnen het Test centrum van het UWV was hij aan de slag gegaan als Test analist op het project 1UBO. Het project bestond uit o.a. het ontwikkelen van 1 nieuw uniforme betaalomgeving voor de keten uitkeren bij het UWV. Zijn hoofdtaken bestonden uit de functionele en technische ontwerpen specificeren naar testscripts. In een waterval approach kon hij via de PRA een inschatting maken van de teststrategie en voerden eigenhandig de testen uit. Tijdens het testen hield hij zich bezig met het loggen en beheren van bevindingen. Ook moest hij in een korte tijd het gehele werkproces aan/afmelden uitkeringsgerechtigde eigen maken van het UWV. Waarna hij ook nieuwe software eigen moest maken zoals (VSM), (SQL), Reflection en FTP tools.

Expertise: Functionele testen uitvoeren, technische ontwerpen specificeren, ontwikkelen testscripts, rapporteren, testmanagement, Jira, Excel, MySQL, Reflection, FTP server, Oracle, VSM, interne bedrijfssystemen.


Functie: Agile Software Tester
Opdrachtgever: NUON (Vattenfall)
Periode: Februari 2016 - Augustus 2018

Vaste dienst: Werkzaam als Agile software tester in een scrum ontwikkelteam. Het doel was het huidige klantenservice systeem SIEBEL CRM te vervangen voor een nieuw te ontwikkelen CRM-systeem. Hiervoor werd Microsoft Dynamics 365 in samenwerking met Unified Service Desk gekozen. Zijn hoofdtaak was om in 2-wekelijkse sprints alle story’s getest te krijgen en hiervoor testdocumentatie op te stellen. Hij was actief in refinement sessies waarin zijn kennis en ervaring als eindgebruiker gebruikt kon worden. Hij was verantwoordelijk voor het schrijven van alle testscripts, het klaar zetten en verzamelen van testdata en kiezen van de juiste testaanpak. Na het project was hij hoofdverantwoordelijk voor alle oplevering van testdocumentatie en kwaliteit van het testwerk binnen het scrumteam. Daarnaast bereidde hij demo’s voor en gaf deze. Bij de uitrol van het nieuwe CRM-systeem heeft hij geassisteerd als vloercoach en DevOps ondersteund als vraagbaak over de het nieuwe CRM-systeem.

Expertise: Functionele testen, technische ontwerpen specificeren, ontwikkelen testscripts, Use Cases opstellen, happy flows opstellen, rapporteren, demo’s geven, Agile, SCRUM, Jira, Excel, HP ALM, SIEBEL, SAP, USD, MS365, MS Dynamics, Oracle, interne bedrijfssystemen.


Geïnteresseerd geworden?


CONTACT


Wat anderen zeggen over Alex Poot


 

 

René Dekker
Dekker IT Services

Ik heb Alex leren kennen als testmanager bij de provincie Noord-Holland, waar ik als projectmanager aan de lat stond voor een complex implementatietraject. Juist vanwege die complexiteit hadden we een testmanager nodig die kon meebewegen en zich kon inleven in de organisatie en de situatie. Alex heeft ons goed geholpen met een op maat gemaakte, praktische invulling van de te testen en te beoordelen zaken. Niet alleen in uitvoering en rapportage maar ook in het voorafgaand traject van in beeld brengen van de zaken die er toe deden maar ook in het praktisch ondersteunen en begeleiden van het testen zelf

 


 

 


 

Merten Snijders
Creative Technologist

Alex is een oude vriend en een harde werker, in zowel zijn persoonlijke- als professionele activiteiten laat hij zien dat hij punten op de horizon kan najagen en tot goede en weloverwogen resultaten kan komen. Thumbs up!